Semnificația cuvântului MOMÂRLAN

by | Apr 3, 2023

PHARANX – PARÂNG ۞
MOMÂRLAN / RHABON

Fiul ceresc, suveranul ceresc, regele moștenitor al cerului, fiul prea-fericitei născătoare ۞ Despre PHARANX (Eschil), PHARANG (Densușianu) & PARANGOS (Herodot) ۞ Povestea Pelasgilor ۞ via colonel (în rezervă) EUGEN NICOLAESCU.

PHARANX – PARÂNG

”H” după ”P”, în notația unor autori greci, ar putea trimite la „FARANX – PHARANG/FARANG. Un lector ne-elen îl citește PARANG (Geții îi spuneau Dapigeo regelui pe care grecii l-au numit Dapix)..

„Traducere”:

Acela este (/Cel ce este/Care este/Cel de acolo sau Cel venit) – G/X/Geo [G – (cel) care + lat. eo = acolo / lat. eo = a merge, a ajunge;  Fiul (PH) [prescurtare, lat. filius]; Alternativ: PH – „copilul” [prescurtare, lat. puer] + „moștenitor” [prescurtare, lat. heres] Ceresc (A) [prescurtare de la lat. aeter sau lat. altus]; Regele (R) [prescurtare de la lat. rex]; Cel născut (N) [prescurtare de la lat. natus] în cer (A) [vezi mai sus].

Așadar, semnificația în codul sacerdotal al geților a numelui PARÂNG/PHARANX este „Fiul ceresc, regele născut în cer este acolo/cel venit”, ceea ce reprezină un text votiv (o parafrază) pentru numele unui fiu al lui Zeus (Mo) și al uneia dintre „maicile geților”. În acest caz cred că este vorba de JIU (/Jeu/Zhiu, regele ceresc al preoților, conform credinței emanate din centrul de cult Genucla).

MOMÂRLAN

Și în acest nume avem de-a face cu un text votiv getic (care se referă la fiul lui Zeus (fie că acesta este JIU/Jeu sau Zamolxio). Sintagma „fiu ceresc” – AN – a apărut și în numele PHARANX. Voi trece în revistă semnificațiile prescurtărilor din codul sacerdotal folosite în expresia analizată:

M = suveran, mai mare peste supuși, peste adepți/credincoși/discipoli [prescurtare de la get. mato]; O = a naște, a da naștere, născut [prescurtare de la lat. orior = a se naște]; A = cer, ceresc (v. mai sus); R = rege (v. mai sus); L = aducător de lumină, luceafăr [prescurtare de la lat. lucifer]; N = născut [prescurtare de la lat. natus, vezi mai sus]; MO = denumire alternativă pentru Zeus, având semnificația „suveranul auto-născut”.

Semnificația în cod sacerdotal a cuvântului MOMÂRLAN este „suveranul din naștere, suveranul ceresc [este] regele luceafăr, fiul ceresc”. Toți fii lui Zeus/Mo născuți în cer (fii cerești) sunt regi de la naștere, luceferi. Și de această dată cred că parafraza se referă la JIU/Jeu. În textele de la Sinaia, acesta este numit uneori Ziu (dziu), o parafrază care are semnificația „Zeul (Z/D, lat. deus) deificat (I, get. ileo) nepereche (U, lat. unus, unicus)”.

RHABON

Denumirea veche a râului JIU trebuie să fie tot o parafrază. Geții îi numeau prin parafraze pe zeii lor față de străini. Filiera greco-latină prin care a parvenit acest nume ridică două dificultăți. Mai întâi avem succesiunea ”RH” (fără vreo vocală între cele două consoane, dacă H este aici consoană) care este neuzuală la geți. Geții foloseau litera ”H(η)” pentru a nota vocala lungă ”II” (participiul de la verbul lat. eo = a merge, a ajunge, a descinde). În al doilea rând, grecii foloseau același semn alfabetic pentru sunetele ”B” și ”V”, ceea ce conduce la ambiguitatea BO – VO.

În eventualitatea că acolo este scris numele zeiței regine Bo, sintagma BON s-ar traduce prin ”fiul lui Bo”, ceea ce ar contrazice afirmația din textul Plăcuței 108 în care se spune explicit că Jo, cum era numit la un moment dat JIU, a fost adus de zeița Io (Iio). Dacă acolo ar fi litera ”V”, cuvântul prescurtat prin aceasta ar fi fost ”veneratul” (lat. venerandus). Dar nicio combinație de semnificații posibile, din codul amintit, nu continuă în mod acceptabil expresia. Singurul cuvânt din codul sacerdotal get notat prin ”B” este adjectivul utilizat la forma feminină ”beata”, cu semnificația ”(prea)fericita” atunci când este vorba de una din cele două născătoare de fii de la Zeus.

În acest caz, finalul expresiei ar fi ”fiul prea-fericitei născătoare”, ceea ce ar continua firesc semnificația primei părți a expresiei (RHA). Această primă parte cere să lămurim dacă ”H” este transcrierea literei ”h” (notată în limba greacă prin ”X (χ)”) sau ”ii” (”H, η”), adică să cunoaștem cu precizie cum era grafiat acest nume în alfabet grecesc.

Cele două posibile ”alegeri” conduc la cel puțin două variante de citire a primelor trei litere din numele analizat. În primul caz, începutul expresiei ar fi ”Regele moștenitor al cerului…” sau ”Regele adus/venit în cer …”. Personal aleg prima variantă, iar întreaga expresie este ”Regele moștenitor al cerului este fiul prea-fericitei născătoare”, ceea ce trimite cel mai probabil la (semi)zeul JIU.

Varianta RIIA (PHA, riia) ar putea intra ca opțiune dacă acolo am avea o formă arhaică a cuvântului „râu” (lat. rivus) iar cuvântul continuă cu o formă a adjectivului sau adverbului latin bene, a substantivului latin bonum, sau a adjectivului latin bonus, pentru a forma parafraza acceptabilă ”râul cel bun (însemnat, mare)”. În textul de pe Plăcuța 002, după un procedeu lingvistic asemănător, Zamolxio este numit ”Zeibun”.

MOȚII

Etnonimul ”geții” înseamnă ”(cei) care [g] din zei [t, gr. qeo, lat. deus] au descins [ii, de la lat. eo]. Cuvântul ”moții” este un text votiv, potrivit căruia ”suveranul a fost adus ca să fie născut zeu” (am schimbat topica frazei potrivit uzanțelor din limba română). Ca acel fiu al lui Mo să fie, în conformitate cu codul divin, născut deificat, deci zeu, trebuia să se nască în cer, de aceea mama purtătoare a venit să-l nască în cer.’

Despre autor

Vă pot spune despre mine că sunt originar din Oltenia, dar locuiesc în București. Am absolvit Facultatea de Matematică a Universității București în 1969. Cea mai mare parte din activitatea mea a fost în domeniul criptologiei (criptografie și criptoanaliză). Am publicat trei lucrări (două dintre ele reeditate și completate): ”Textele Plăcuțelor de la Sinaia”, ultima ediție în 2022, la Editura SemnE din București; ”Etruscii și frații lor întru credință”, Editura SemnE din București, 2022 ”Codex Rohonczi – Sfidarea continuă”, Editura SemnE, 2019. Celor interesați, le pot pune la dispoziție (cavn.mail@gmail.com) variantele în format PDF ale lucrărilor tipărite în 2022.

🇷🇴 Povestea Pelasgilor 🇷🇴
🇷🇴 EUGEN NICOLAESCU 🇷🇴

Daniel ROȘCA

Autor

Din '97 stau în Timișoara dar sufletul și buletinul au rămas în Valea JIULUI, acest ținut ancestral al momârlanilor. 6 orașe, 6 masive muntoase, 1 comună, o singură vale și 3 stațiuni turistice... Valea JIULUI, acasă.
TinutulMorlanilor_DanielRosca_01

Daniel ROȘCA

Autor

Din '97 stau în Timișoara dar sufletul și buletinul au rămas în Valea JIULUI, acest ținut ancestral al momârlanilor. 6 orașe, 6 masive muntoase, 1 comună, o singură vale și 3 stațiuni turistice... Valea JIULUI, acasă.

Art Jewerly Festival 2023

Zeița GETÆ Bendis Bendis, zeița GETÆ a pădurilor...

Un vis aproape de STRAJA

Un vis în STRAJA / Lupeni Dacă discutăm despre...

Cea mai bună ciorbă de pește din Valea lui RHABON

🐟 Paradisul Verde 🐟 Drumul spre oaza de liniște...

Clinica Mihaela NISTORESCU ™

Lumea uleiuriloresențiale @...

La Moșu

Gustul de demult 🧄 Astăzi am fost prin Straja...

DAOS Forest

Meda, Bendis & Kotys. Faceți cunoștiință cu...

Sejur în natură printre căprioare 🦌

Casa de vacanță🦌 C L A S I M A 🦌 O unitate de...

Pensiunea Retezat

Retezat, bijuteria arcului carpatic. Prin Vestul...

Cabana MONTANA

Locul de rugăciune ♰ ♰ al geto-dacilor Vf. Mutu...

Castelul de VIS

Zona Iscroni / Aninoasa  Complexul Casa de Vis...

Calul TROIAN din telefonul copilului tău

GAIA din ScoculURZICARULUI ۞ GAIA, zeița primordială, zeița...

ELFUL de pe Drumul Lupilor

Drumul Lupilor  & urieșii mici din 💪🏽 💪🏾Valea Hiperboreei 💪🏿...

Drumeții la Urieși

Drumeții prin Vale Momârlele de piatră În funcție de sezonul...

Cetățile Urieșilor

Uriașii din Cheile Tăii & Cetățile Urieșilor din Vale Odată au...

Bunicul lui PROMETEU

Prin Cheile Tăii Maleficul 🐷 CRÂSNIC Fiul Diavolului. Un crâsnic...

Piramidele lui Sfarmă Piatră

Sfarmă Piatră &P I R A M I D E L E 💪🏽 Piatra Zănoagei 💪🏾 Straja...

Mama Dragonilor

Typhon și ECHIDNA Povestea celebrului Typhon este menționată în cea...

Cetatea TITANILOR

Pe Valea Ungurului Bătrânii locurilor ne spun povestea bocșeriilor...

Sfatul TITANILOR din Cheile ROȘIEI

Pilonul Getic Dr. Abdel Hakim Awyan, păzitorul înțelepciunii...

Harta urieșilor din Ținutul Momârlelor

Valea JIULUI 50 de km lungime 50 de urieși din piatră 6 masive...

Prometeu și Grifonul Carpatin

ParângParangosPHARANX O incursiune în 💙💛❤️ȚINUȚUL URIAȘILOR 🇷🇴 ”În...

Patria Agatârșilor & a Sciților

Țara Arimilor 🏹 Pământ al primilor zei care și-au coborât forța și...

Urmașii GETO-DACILOR din Valea JIULUI

⚔️ 🔥 GETÆ 🔥 🏹🏹 GETO DACII ⚔️ Din Ținutul Momârlanilorspre 🔥 Ținutul...

Urieșul din Cascada Maria

Povestea Urieșului Povestea Cascadelor Valea Mării și Valea...

PROMETEU & Străjerii din PHARANX

Legenda lui PROMETEU „În antichitatea preistorică, Munţii Carpaţi...

Bunicul lui PROMETEU

Prin Cheile Tăii Maleficul 🐷 CRÂSNIC Fiul Diavolului. Un crâsnic...

Pelasgos din neamul Titanilor

Vârful Peleaga (2509 m) „patres progenitores“ | PELASGOS În jurul...

ELFUL de pe Drumul Lupilor

Drumul Lupilor  & urieșii mici din 💪🏽 💪🏾Valea Hiperboreei 💪🏿...

Stindardul de luptă al geților

DRACON Stindardul de luptă al geților 🐺 lupul cu trup de șarpe /...

Piramidele lui Sfarmă Piatră

Sfarmă Piatră &P I R A M I D E L E 💪🏽 Piatra Zănoagei 💪🏾 Straja...