Prometeu și Grifonul Carpatin

by | Oct 16, 2022

Parâng
Parangos
PHARANX

O incursiune în 💙💛❤️
ȚINUȚUL URIAȘILOR 🇷🇴

În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriașii, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor și acestea începuseră a le naște fii: aceștia sunt vestiții viteji din vechime.”

Biblia – Geneza

Pietre și stânci misterioase cu înfățișări umane. Coloși de piatră cu chipuri înmărmurite de la facerea lumii. Biblia îi menționează discret, ca o străfulgerare prin existența efemeră. Uriașii. Acele ființe din trecutul primordial al omenirii au dispărut fără urmă, iar puținele referiri despre ei nu lămuresc întru totul misterul. Dar, oare să fie așa? Să fi dispărut uriașii fără să fi lăsat nimic în urma lor?

Vă invităm într-o călătorie fabuloasă pe urmele uriașilor, pe cărări de munte care duc acolo unde ei sălășluiesc, în Ținutul Uriașilor. Creaturi mitologice care au stăpânit cândva Pământul, uriașii au dispărut fără urmă, iar presupusa lor existență este contestată astăzi. Dar, referiri antice și descoperiri arheologice de cele mai multe ori întâmplătoare, par să ne conducă la două mari întrebări: Au trăit cu adevărat uriașii? Și, cine au fost ei în realitate?

În magnifica sa operă, Dacia Preistorică, istoricul Nicolae Densușianu ne oferă răspunsul mult căutat, ca o concluzie la cercetarea sa asiduă privind originile strămoșilor noștri. ”Încă in anticitatea grecescă Pelasgii au fost poporul, cărora tradițiunile și poeții le-au atribuit numele de urieși.”

Nicolae Densușianu – Dacia Preistorică

Sub povara necruțătoare a timpului și o dată cu incendiul care a mistuit Biblioteca din Alexandria, cu cea mai mare arhivă de documente cunoscută în lumea antică, istoria străveche și multe secrete ale lumii antice par să fi dispărut pentru totdeauna. Nu toate izvoarele antice au pierit în vâlvătaia vremurilor, în incendiul celebrei biblioteci a antichității sau din distrugerea intenționată. Referiri și mențiuni despre uriași, au supraviețuit timpului până în zilele noastre, iar dovezi fizice că ei au existat cu adevărat se găsesc chiar aici, în Ținutul Uriașilor.

O luăm la pas. Să pornim împreună pe urmele lor.

Încă de la începuturile existenței sale, omul a fost dominat de credințe și religie. Ele au apărut ca urmare a unor fenomene pe care omul nu și-le-a putut explica și nici stăpâni. Dar, în lumea lui au apărut entități fie coborâte din cer, cu forțe și manifestări dincolo de puterea sa de înțelegere, fie zămislite aici, pe Pământ.

Scribii și poeții lumii antice evocă în operele lor aceste personaje mitologice: uriașii sau titanii, cum mai sunt cunoscuți. Autori, precum poetul grec Pindar, poetul latin Ovidiu, Pseudo-Apollodor sau Diodor, localizează acest ținut al uriașilor, la nord de Marea Neagră, pe tărâmul hyperboreenilor, așa cum ne spune , în urma cercetărilor efectuate și Nicolae Densușianu, în opera sa Dacia Preistorică:

În antichitatea preistorică, Munții Carpați erau numiți ai hyperborenilor, iar Bucegii erau locul sfânt al geților”.

Urmare a unei îndelungate cercetări științifice, consultând documente antice, unele dintre ele ne făcute publice vreodată, Nicolae Densușianu, indică locul în care au apărut uriașii, ca fiind localizat pe teritoriul țării noastre. Astăzi, mulți istorici și cercetători, mai ales străini, confirmă teoriile sale.

Magnific, maiestuos, acest pământ al zeilor antici, descris și cântat în vechile legende de la începuturile primordiale ale omenirii, ne deschide poarta către misterioasa lume a hyperboreenilor.

RHABON

Să pătrundem în fabulosul Ținut al Uriașilor! Călătoria ne poartă în Valea Jiului, însoțiți de Rhabon, așa cum se numea în vechime râul Jiu. Pe cărările întortocheate și rătăcitoare ale Văii, începem căutarea noastră, călcând pe urmele titanilor, acei coloși umani care cândva și-au purtat pașii mari și greoi, peste aceste meleaguri.

În căutarea uriașilor, pașii ne poartă în masivul Parâng. Acest munte legendar a fost martorul tăcut al vremurilor în care zeii și uriașii au călcat pe Pământ. Parângul este considerat și astăzi o poartă mistică, o cale de a trece în lumea străveche, în vremurile de început, când lumea giganților înfrunta lumea zeilor.

Aici, pe traseul spre Lacul Mija din masivul Parâng, descoperim Grifonul și pe Prometeu înlănțuit, osândit ca suferința sa, să dureze la nesfârșit. Ca pedeapsă dată de Zeus pentru că a furat focul și l-a dăruit oamenilor, a fost legat cu lanțuri de o stâncă pentru eternitate, în vreme ce grifonul zilnic îi mănâncă ficatul care se regenerează de fiecare dată. Imortalizat în piatră, ca un blestem etern, pentru îndrăzneala sa împotriva lumii din care vine, Prometeu și grifonul care îi duce suferința dincolo de granițele lumii și ale timpului, se află și astăzi, ca o mărturie a existenței lor în trecutul îndepărtat al omenirii.

Cine poate spune, că ar fi aflat mai înainte de mine, arama, fierul, argintul și aurul, aceste lucruri folositoare ascunse în sânul pământului? Știu bine, că nimeni nu va putea susține aceasta, dacă nu cumva ar voi să se laude într-un mod cutezător.” Eschil (525î.e.n – 456î.e.n), dramaturg grec, despre Prometeu.

Parângul este o poartă a lumii vechi. Mistere antice încă sălășluiesc aici. Unele pot fi văzute cu ochiul liber, altele încă stau ascunse prin peșteri sau locuri încă nedescoperite. Însă legenda lui Prometeu nu-și are leagănul în Grecia antică, ci pe muntele Atlas, din întreg colțul sud-estic al munților Carpați. Această confirmare este scrisă chiar de Eschil și Herodot, când antichitatea păstra proaspete multe întâmplări și evenimente din trecutul străvechi al omenirii.

Prometeu, geniul cel mai puternic al timpurilor pelasge, a fost încătușat în Scythia, în Țara Fierului, pe teritoriul cel depărtat al lumii vechi, într-o regiune muntoasă, nestrăbătută, pe niște stânci cu prăpăstii adânci. ”

În documentele pe care Densușianu le-a cercetat, unele fiind texte originale, aflate în posesia diferitelor biblioteci din Europa și pentru al căror studiu a călătorit acolo, iată ce ne relatează în Dacia Preistorică, despre Prometeu: ”Legenda lui Prometheu ne înfățișează una din cele mai sublime imagini ale civilizațiunii născânde a poporului pelasg.”

Nicolae Densușianu – Dacia Preistorică

Localizarea geografică a locului în care Prometeu a fost martirizat, a creat multă confuzie și controverse în rândul istoricilor și cercetătorilor care au studiat legenda. Și aceasta pentru că există două legende care vorbesc despre pedepsirea lui Prometeu. Diferiți autori greci, posteriori epocii lui Hesiod susțin că titanul Prometeu a fost țintuit în cuie pe muntele Caucaz din Scythia, dar, urmând prima legendă, mulți l-au identificat cu Caucazul din Asia.

În Dacia Preistorică, Nicolae Densușianu ne relatează despre controversa istorică provocată de cele două versiuni ale legendei și care este dezbătută încă din antichitate, aceasta creând unui număr mare de poeme, descrieri și explicări, după cum ne spune Densușianu. Dintre cele două localizări geografice doar una este cea reală. Citându-l pe Densușianu ne întrebăm retoric : care este Caucazul de care ne vorbește legenda a doua a lui Prometeu?

Unul dintre învățații secolului al XII-lea, episcopul Eustasiu din Thessalonica, ne spune în lucrarea sa Comentariile, următoarele: ”Însă Caucasul acela, pe care după legende a fost crucificat Prometeu, nu figurează pe tabulele geografice, așa afirmă autorii cei vechi.” Eusthasiu (sec.XII), episcop de Thessalonica: Istoricul roman Florus, de origine berberă, născut în jurul anului 70 e.n., ne relatează următoarea informație: ”…sub numele de Caucaz este fără îndoială, un munte de pe teritoriul Scythiei vechi, sau catena meridională a Carpaților Daciei. ”

Renumitul poet tragic al Greciei antice, Eschil, în tragedia sa relatează legenda lui Prometeu și indică locul unde aceasta a avut loc. ”În apropiere de acest munte, numit Pharang, curgea râul cel mare și divin al lumii vechi numit Oceanos potamos sau Istrul din timpurile istorice.” Eschil, poet și dramaturg grec.

Privind către cele două reprezentări antropomorfe care ilustrează eterna suferință a zeului Prometeu pentru că a îndrăznit să ofere oamenilor o parte din Marea Cunoaștere Universală, putem să ne transpunem pentru câteva momente în vremurile zeilor și uriașilor. Să-i vedem și să-i simțim cu ochii minții… !

GRIFONUL CARPATIN

Ca o profeție, pe care Eschil o relevă în opera sa, eterna suferință a lui Prometeu va continua și după ce va fi eliberat din trupul de piatră al muntelui. Din acest întuneric rece și chinuitor prin nemișcarea sa, trupul titanului readus la viață, va continua să sufere, după cum îi dă vestea, zeul Mercur trimis de Jupiter, mai marele zeilor, la Prometeu cel înlănțuit pe muntele Pharang: ”…după un interval lung de timp tu vei ieși la lumină și atunci câinele cel cu aripi, al lui Joe, aquila cea setoasă de sânge, va sfâșia cu aviditate bucăți din corpul tău și se va hrăni cu ficatul tău cel negru.” Eschil, poet și dramaturg grec.

Geneza Europei 💙💛❤️

Pe aceste plaiuri și înălțimi mitice și maiestuoase, în căutarea noastră, l-am găsit pe legendarul Prometeu și grifonul care nu îi slăbește suferința și agonia, amândoi, încremeniți în timp și captivi în haine de piatră, blestemați să-și spună povestea, până când însăși lumea nu va mai exista.

Pharang-ul lui Prometeu, ne apare astfel ca un munte din părțile de apus ale Oltului. După nume, după situațiune și descrierile sale, el corespunde întru toate la muntele Parâng de astăzi.” Nicolae Densușianu – Dacia Preistorică

Rămâi alături de noi, lansăm în curândGeneza Europei” 🐉  LiteROADmap.pdf 🐉 o poveste inspirată din evenimente istorice reale, care materializează și transpune sfincșii din Ținutul Momârlanilor în legendara poveste a HYPERBOREEI. Vezi mai mult: PROMETEU & Străjerii din PHARANX, Herodot & Parângul (Parangos) / Templul lui APOLO din PHARANX.

Daniel ROȘCA

Autor

Din '97 stau în Timișoara dar sufletul și buletinul au rămas în Valea JIULUI, acest ținut ancestral al momârlanilor. 6 orașe, 6 masive muntoase, 1 comună, o singură vale și 3 stațiuni turistice... Valea JIULUI, acasă.
TinutulMorlanilor_DanielRosca_01

Daniel ROȘCA

Autor

Din '97 stau în Timișoara dar sufletul și buletinul au rămas în Valea JIULUI, acest ținut ancestral al momârlanilor. 6 orașe, 6 masive muntoase, 1 comună, o singură vale și 3 stațiuni turistice... Valea JIULUI, acasă.

Magia Parângului 

S K Y ParângParangosPHARANX Magnific, maiestuos,...

Se (re)deschide Cafeneaua din Castelul de VIS

Evenimente private la înălțimevia Castelul de...

Art Jewerly Festival 2023

Zeița GETÆ Bendis Bendis, zeița GETÆ a pădurilor...

Un vis aproape de STRAJA

Un vis în STRAJA / Lupeni Dacă discutăm despre...

Cea mai bună ciorbă de pește din Valea lui RHABON

🐟 Paradisul Verde 🐟 Drumul spre oaza de liniște...

Clinica Mihaela NISTORESCU ™

Lumea uleiuriloresențiale @...

La Moșu

Gustul de demult 🧄 Astăzi am fost prin Straja...

DAOS Forest

Meda, Bendis & Kotys. Faceți cunoștiință cu...

Sejur în natură printre căprioare 🦌

Casa de vacanță🦌 C L A S I M A 🦌 O unitate de...

Pensiunea Retezat

Retezat, bijuteria arcului carpatic. Prin Vestul...

Alergând printre GIGANȚI

Running with GIANTS@ Retezat SkyRACE 🔥 18 iunie 2022 🔥 a zecea...

Legăturile dintre cer și pământ

Momârlele din 💪Ținutul TITANILOR© Gabriela Braniște Materiale...

Urieşii de pe Vârful Măgura

Momârlele Oamenii de Piatră În ceea ce priveşte termenul de...

Urieșul MIC de pe Valea Morii

O lume ascunsă În Ținutul Lupilor, pe Valea Morii în sus spre...

Urieșul din Cascada Maria

Povestea Urieșului Povestea Cascadelor Valea Mării și Valea...

PROMETEU & Străjerii din PHARANX

Legenda lui PROMETEU „În antichitatea preistorică, Munţii Carpaţi...

Top 3 Circuite din Valea JIULUI

& top 10 obiective turisticedin Ținutul Momârlanilor Ținutul...

Urlătorul din CHEILE TĂII

Fariseii “Unii farisei din norod au zis lui Iisus: „Învăţătorule,...

Urieșii din Valea HIPERBOREEI

Valea HIPERBOREEI Tracia Pelasgică / DACIA Preistorică Mihail...

TITANII din Stonehenge

Cine a construitStonehenge!? 💪 ... legenda spune că Druizii! Noi...
Geneza Europei MultiversX NFT
XOXNO Europe Genesys NFT

Urieșii din Valea HIPERBOREEI

Valea HIPERBOREEI Tracia Pelasgică / DACIA Preistorică Mihail...

Kogayon, Muntele Dragostei.

Semnele Muntelui Pe Vârful Muncelului la Omul de Piatră. Aflat în...

Cetatea TITANILOR

Pe Valea Ungurului Bătrânii locurilor ne spun povestea bocșeriilor...

Urieșul MIC de pe Valea Morii

O lume ascunsă În Ținutul Lupilor, pe Valea Morii în sus spre...

O poveste NFT inspirată din evenimente reale!

Mama Dragonilor Istoricul antic Herodot a furnizat primele...

Templul lui APOLO de pe SLIMA

Zeul luminii ☀️ Apolo, zeul zilei, al luminii și al artelor, al...

SCHYTUS părintele Sciților

Titanul Schytus 🔥(părintele sciților) Vă invităm într-o călătorie...

Sfatul TITANILOR din Cheile ROȘIEI

Pilonul Getic Dr. Abdel Hakim Awyan, păzitorul înțelepciunii...

Top 10 SFINCȘI din Valea JIULUI

Ținutul Momârlelor     Top 10 SFINCȘI  Încă de la străvechii...
XOXNO Europe Genesys NFT
Europe Genesys MultiversX NFT