SCHYTUS părintele Sciților

by | Nov 16, 2022

Titanul Schytus 🔥
(părintele sciților)

Vă invităm într-o călătorie fabuloasă pe urmele uriașilor, pe cărări de munte care duc acolo unde ei sălășuiesc, în Ținutul Uriașilor. Referiri și mențiuni despre uriași, au supraviețuit timpului până în zilele noastre, iar dovezi fizice că ei au existat cu adevărat se găsesc chiar aici, în Ținutul Momârlanilor. O luăm la pas. Să pornim împreună pe urmele lor.

Zei, Titani, Uriași și Monștri 🔥

Această lume dominată de forțe celeste, de dimensiuni și puteri pe care niciun om nu le poate înțelege și nici stăpâni, a rămas astăzi doar o amintire ce abia mai răbate vremurilor. Rămășițele ei, inexplicabil țintuite în trupuri uriașe de stânci, pot fi zărite doar umblând pe urmele lumii vechi. Încă de la începuturile existenței sale, omul a fost dominat de credințe și religie. Ele au apărut ca urmare a unor fenomene pe care omul nu și-le-a putut explica și nici stăpâni. Dar, în lumea lui au apărut entități fie coborâte din cer, cu forțe și manifestări dincolo de puterea sa de înțelegere, fie zămislite aici, pe Pământ.

Trebuie să înțelegem că toate aceste relatări despre lumea uriașilor, și așternute în cuvinte pe papirusuri, de către primii oameni care au înțeles că păstrarea acestor momente și evenimente din evoluția omenirii vor dăinui în timp doar prin scris, nu au fost martori direcți ai acestor întâmplări. Până când ele au ajuns să fie înregistrate sub formă scrisă, acestea s-au propagat în timp pe cale orală, păstrându-se anumite detalii, pe când altele s-au pierdut fără urmă.

Cheile Roșiei

Călătoria ne poartă în Valea Jiului, însoțiți de RHABON, așa cum se numea în vechime râul Jiu. Pe cărările întortocheate și rătăcitoare ale Văii, începem căutarea noastră, călcând pe urmele titanilor, acei coloși umani care cândva și-au purtat pașii mari și greoi, peste aceste meleaguri. Ajungem în Cheile Roșiei. Aici ne oprim ca să-l contemplăm pe Schytus, părintele sciților, un alt uriaș al cărui chip a rămas captiv în piatră, rămas ca un străjer al acestor locurilor pentru eternitate.

După o tradițiune culeasă de Herodot, Scythes, vechiul reprezentant al poporului scit, a fost un fiu al Echidnei din Țara Arimilor, frate bun cu Agathyrsus, primul rege al Agathyrșilor de lângă râul Maris“.  Nicolae Densușianu 🔥 Dacia Preistorică

 

🏹 A L A R I C ⚔️

🏹 G E N E R A L U L ⚔️
& lupta cu 🏹 ROMA 🏹

Chiar Hieronim (Despre credință, c. 2, cap. 4), când Ambrosius și alții bănuiesc că Gog și Magog ar fi goți, mărturisește că aceiași Gog și Magog nu au fost niciodată numiți geți de către autorii vechi… Astfel chiar Pliniu, Mela, Solinus, îi arată pe geți ca poporul Traciei. Toți tracii ar fi fost un singur popor, adică geții, mărturisește Mela (sec. I d.Hr).

Am arătat că armele geților au fost victorioase în Sciția, Tracia, Dacia, Moesia, la Istru și la Marea Neagră și am spus că ei au avut diferite nume în acele regiuni, din pricina varietății sălașurilor; dar toți au fost numiți geți, cu același nume, de către greci și de către latini.  Însă aceștia, cu trecerea timpului, și-au adus trupele și stindardele la ultimele hotare ale Europei, și, fapt și mai agresiv, i-au îmblânzit și i-au domolit pe romanii cei plini de foc, precum și Roma însăși, și cică ar fi istovit într-atât Imperiul Roman, încât de atunci încolo a fost mai ușor de manevrat de către alte neamuri dintre care cele mai multe, prinzând ocazia, ar fi căpătat de atunci încolo curajul de a-și scutura îndelungata sclavie și jugul lor istovitor.” R. Sheringham, De Anglorum Gentis origine disceptatio.

Isidor din Sevilia (Historia de regibus Gothorum, Wundalorum et Suevorum): „Nădejdea lui Decebal se împlinise: Imperiul fusese dărâmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre. Roma însăşi, învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic.”

Vezi toată povestea inspirată din evenimente istorice reale 🏹 ALARIC ⚔️ (succesor al Dinastiei Balților, Imperiul Amal, născut în Delta Dunării, Dobrogea) cucerește ⚔️ ROMA 🏹 în viitorul Joc P2E ⚔️ unde părintele Sciților, Titanul SCHYTUS, fratele lui Agathyrsus (părintele Agatârșilor) îl ajută ⚔️

Daniel ROȘCA

Autor

Din '97 stau în Timișoara dar sufletul și buletinul au rămas în Valea JIULUI, acest ținut ancestral al momârlanilor. 6 orașe, 6 masive muntoase, 1 comună, o singură vale și 3 stațiuni turistice... Valea JIULUI, acasă.
TinutulMorlanilor_DanielRosca_01

Daniel ROȘCA

Autor

Din '97 stau în Timișoara dar sufletul și buletinul au rămas în Valea JIULUI, acest ținut ancestral al momârlanilor. 6 orașe, 6 masive muntoase, 1 comună, o singură vale și 3 stațiuni turistice... Valea JIULUI, acasă.

Un vis aproape de STRAJA

Un vis în STRAJA / Lupeni Dacă discutăm despre...

Cea mai bună ciorbă de pește din Valea lui RHABON

🐟 Paradisul Verde 🐟 Drumul spre oaza de liniște...

Clinica Mihaela NISTORESCU ™

Lumea uleiuriloresențiale @...

La Moșu

Gustul de demult 🧄 Astăzi am fost prin Straja...

DAOS Forest

Meda, Bendis & Kotys. Faceți cunoștiință cu...

Sejur în natură printre căprioare 🦌

Casa de vacanță🦌 C L A S I M A 🦌 O unitate de...

Pensiunea Retezat

Retezat, bijuteria arcului carpatic. Prin Vestul...

Cabana MONTANA

Locul de rugăciune ♰ ♰ al geto-dacilor Vf. Mutu...

Castelul de VIS

Zona Iscroni / Aninoasa  Complexul Casa de Vis...

Cabanele lui PROMETEU

Zona TelescaunStațiunea Parâng Cum se urcă spre...

Noua Bucovină a României

Pe Valea lui RHABON ۩ Legende momârlănești de la facerea lumii 💪...

Portalul din Valea Iarului

Valea Hiperboreei E X T R A T E R E S T R U L Gazda noastră de...

Urlătorul din CHEILE TĂII

Fariseii “Unii farisei din norod au zis lui Iisus: „Învăţătorule,...

Mama Dragonilor

Typhon și ECHIDNA Povestea celebrului Typhon este menționată în cea...

Hidra din Cheile Baniței

I O R G O V A N Podul de la Ponoare& Cheile Baniței  Iovan...

Spre Dealul Babii (MEGALITUL)

Pe Drumul Poștalioanelor 💪 ... drumui lui Traian sau „drumul...

Momârla din GÂRBOVU

GÂRBOVU TARTAROS La începutul erei noastre, într-un răvaș trimis...

Urieșul din Cascada Maria

Povestea Urieșului Povestea Cascadelor Valea Mării și Valea...

Piramidele lui Sfarmă Piatră

Sfarmă Piatră &P I R A M I D E L E 💪🏽 Piatra Zănoagei 💪🏾 Straja...

SCORPIA 🔥 Sora lui PROMETEU

Taine ancestrale ۞ Bunicul & sora lui PROMETEU 🔥 Plecând la...

GELONOS

Apele primordiale 🌊 🏹  GELONOS ⚔️  Fratele⚔️ Sciților &...

Kogayon, Muntele Dragostei.

Semnele Muntelui Pe Vârful Muncelului la Omul de Piatră. Aflat în...

Stațiunea PHARANX

În Valea lui 🔥P R O M E T E U 🔥 Ținutul Titanilor 🔥 Brainstorming...

Noua Bucovină a României

Pe Valea lui RHABON ۩ Legende momârlănești de la facerea lumii 💪...

Alergând printre GIGANȚI

Running with GIANTS@ Retezat SkyRACE 🔥 18 iunie 2022 🔥 a zecea...

Urieșii din Valea HIPERBOREEI

Valea HIPERBOREEI Tracia Pelasgică / DACIA Preistorică Mihail...

Momârla din GÂRBOVU

GÂRBOVU TARTAROS La începutul erei noastre, într-un răvaș trimis...

Prometeu și Grifonul Carpatin

ParângParangosPHARANX O incursiune în 💙💛❤️ȚINUȚUL URIAȘILOR 🇷🇴 ”În...

5508 înainte de Hristos ✞

Strămoşi NFT Încă de la facerea lumii ✨ Urieşi ☯️ Pelasgi ۞ 🏛️ GETÆ...